Case: “sandwich-effekt” gavner

Case: “sandwich-effekt” gavner

Case Sandwich-effekt medtyngde og sanser Sansestimulerende hjælpemidler hjælperfysisk og psykisk udviklingshæmning Carstens uro, rokkende bevægelser, selvstimulerende og selvskadende adfærd, reduceres ved brug af sansestimulerende hjælpemidler med baggrund i...