Produkter

Trykaflastende og
sanse­stimu­lerende hjælpemidler

Bredt og professionelt program

ZiboCare Denmark har et bredt og professionelt program af trykaflastende og sansestimulerende hjælpemidler. Vi betragter uddannelse og rådgivning, som en vigtig del af vores service

Trykaflastning
Tryksår er en hyppig lidelse blandt hospitalsindlagte, plejehjemsbeboere og personer der er immobile i en kortere eller længere periode. Tryksår er et fokusområde i Danmark på både hospitaler og i kommuner, fordi det er en tilstand, som er meget ubehagelig og smertefuld for patienten og meget dyrt og plejekrævende at behandle.

Vi har hjælpemidler til at forebygge, lindre og behandle tryksår samt et helhedsorienteret sortiment indenfor aflastning, lejring og friktion. Vi har nøje udvalgt og udviklet produkterne med det for øje for de  meget forskellige plejesituationer.

Vi tilbyder aflastende madrasser til alle tryksårsgrader, specialdesignede patenterede siddepuder, en bred serie af forskellige lejringsprodukter og friktionsnedsættende glide- og vendelagner.

Sansestimulering
Vi tilbyder innovative hjælpemidler, der stimulerer sanserne. Sanseintegrationsbehandling er udviklet af den amerikanske ergoterapeut Jean Ayres til at udvikle sansernes samarbejde med hjernen i forbindelse med bl.a. udviklingsforstyrrelser.

Sansestimulering kan bidrage til at afhjælpe problemer fra stress, ADHD, autisme, angst, depression, demens, spasticitet, dårlig søvnkvalitet og andre psykiske og fysiske lidelser.
Ved målrettet at stimulere visse sanser mere end andre, dæmpes indtrykkene fra øvrige sanser — det giver mærkbar og målbar effekt.

Kontakt os for at få mere information vores produktprogram.