Case

Neurologisk klinik
bruger kædedyner

Kæder bruges som  beroligende
hjælpemiddel efter positiv test

I et år har Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup og VihTek samarbejdet om implementering og test af kædedyner som én løsning til at dæmpe patienternes følgevirkninger af de neurologiske lidelser.

Erfaringerne med de sansestimulerende dyner er, at de patienter, der finder den bekvem, finder ro, får længere søvnperioder og mere uforstyrret søvn. Til gengæld er det ikke alle patienter, der finder den tunge dyne behagelig.

Kædedynerne er i dag fuldt implementeret på hospitalet og indgår som ét af flere beroligende hjælpemidler til patienter i Neurologisk Klinik.

Læs hele artiklen og evalueringen på Region Hovedstadens egen side